Nyitóoldal

Nemzeti Összetartozás Napja 2016. június 4.

„A Magyar Köztársaság Országgyűlése kinyilvánítja,hogy a több állam fennhatósága alá vetett magyarság minden tagja és közössége részére az egységes magyar nemzetnek, melyek államhatárok feletti összetartozása valóság…”


 
 

Kós Károly: Kiáltó szó

Iker László bajtársunktól búcsúztunk 2016. június 6-án

Iker László bajtársunktól búcsúztunk a Nemzeti Sírkertben.

Csigás Zoltán alelnök búcsúzott az 1956- os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége tagsága nevében.

2016. május 5-6. Konferencia

A Magyarország Barátai Alapítvány mely a Kárpát-medencében és a diaszpórában élő magyarok között képez hidat, minden évben Budapesten tartja világtalálkozóját. A Magyarország Barátai Alapítvány által szervezett, 340 fős közösség tagjai a világ 34 országában élnek, és a nemzetközi tudományos, művészeti, üzleti illetve társadalmi élet kimagasló képviselői. A közösség tudásánál, kapcsolatrendszerénél, befolyásánál és közéleti súlyánál fogva világszerte tevőlegesen hozzájárul Magyarország ismertségének és megítélésének javításához.

A Magyar Hősök Emlékünnepe 2016. május 29.

A Hősök napja ünnep eredete: Az ünnep eredetét az 1917. évi VIII. törvényre vezethetjük vissza. Itt mondták ki először, hogy nemzetünk hősi halottainak kegyeletteljes tiszteletét megfelelő módon kifejezésre kell juttatni és az utókor számára meg kell örökíteni.

Ötéves Magyarország Alaptörvénye
A magyar Országgyűlés 2011. április 18-án fogadta el az új Alaptörvényt, ezzel utolsóként szakított a múlttal, és cserélte le a még szovjet időkből fennmaradt alkotmányát. 

Koszorús Ferenc története kapcsán az elmúlt hét évtizedre emlékezünk

Közgyűlés - 2016

Nagy érdeklődés kísérte idén is Világszövetségünk 2016. március 18-án megtartott közgyűlését, amelyhez a Földművelésügyi Minisztérium rendelkezésre bocsátotta a Darányi Ignác-termet.

340 éve született Erdély és Magyarország fejedelme

… „a szabadság liliom-illata,
ezerhétszázhárom, nyolcszáznegyvennyolc,
és ötvenhat: egyszer minden száz évben
talpra állunk kínzóink ellen; bármi
történjék is, boldogság, hogy megértem,”…

Faludy György
Ezerkilencszázötvenhat, te csillag

Ezernyolcszáznegyvennyolc, te csillag!

A modern parlamentáris Magyarország megszületésének a napja. Az 1848 március 15-ei forradalom célja a Habsburg-uralom megszüntetése, a függetlenség és az alkotmányos berendezkedés kivívása volt. 1989-ben először volt munkaszüneti nap. 1990-től hivatalos nemzeti ünnep. Ezen a napon kerülnek átadásra a Kossuth- és Széchenyi-díjak.

Oldalak

Feliratkozás Kezdőoldal hírcsatorna csatornájára