Elhunyt Maléter Pálné

Maléter Pálné Gyenes Judith 1932-ben született Budapesten,

Judith Sacré Coeur-növendék volt, majd mezőgazdasági szakközépiskolában érettségizett. Származása miatt – két nővéréhez hasonlóan – nem tanulhatott tovább, 1951-től Nógrád megyében dolgozott mezőgazdászként. 1952-ben közlekedési balesetben súlyos sérülést szenvedett és visszaköltözött a fővárosba. 1954-ben kötött házasságot Maléter Pál katonatiszttel.

Gyenes Judithot 1955-ben – mint Maléter Pálnét – felvették az Agrártudományi Egyetemre, 1957-ben – Malétert Pál a forradalom alatt a Nagy Imre-kormány honvédelmi minisztere volt - ez okból  kitették az egyetemről.  Leánykori nevén parképítő és temetői segédmunkásként dolgozott. 1957. június elején kilakoltatták otthonából. 1958 őszétől alkalmi munkákból élt, majd a Pest-Nógrád Megyei Állami Gazdaságok Központjánál alkalmazták. 1982-től eladó, majd 1983 júniusától 1985 tavaszáig az ORFI-ban leltárellenőr volt. Közben elvégezte a középfokú orvosi könyvtáros tanfolyamot, 1985-től az Orvostörténeti Könyvtárban, 1992–2010 között az 1956-os Intézetben dolgozott könyvtárosként. Folyamatosan ápolta férje és a forradalom emlékét előadásokat tartott az ország számos iskolájában 1983 júniusától rendszeresen részt vett a demokratikus ellenzék által szervezett ötvenhatos megemlékezéseken. A Történelmi Igazságtétel Bizottsága alapító tagjaként egyike volt azoknak, akik az ötvenhatos mártírok rehabilitálását és méltó eltemetését követelték. 1990-ben 1956-os Emléklapot kapott, 1999-ben Maléter Pál Emlékéremmel, 2006-ban a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjével tüntették ki. 2019. december 1-jén hunyt el.

Mindenki nevében írhatom akik ismerték és szerették őt, békés nyugodalmat kívánunk Neki és hálás szível ígérjük megőrizzük  nemes emberi tartásának emlékét.
A család a tájékoztatójában azt írta, hogy Gyenes Judithot december 14-én, 11 óra 45 perckor búcsúztatják az Új köztemetőben, katolikus szertartás szerint kísérik nyughelyére, a 301-es parcellába.