In memoriam Kosztka Gyula Antal

Megint kevesebben lettünk. Veszteség érte az 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetségét. Kosztka Gyula Antal bajtársunk 2018. április 18-án fájó testét visszaadta Teremtőjének. Elment; a „kiszabott esztendők” lejártak.


Dr. Sántha Gábor Szövetségünk elnöke búcsúbeszédet mond

A család és a Világszövetség gyászában őszinte szomorúsággal és hálával emlékezünk bajtársunk, küzdőtársunk mozgalmas életútjára. A II. világháborút gyermekként, az 1956-os forradalmat ifjúként élte át. Életét végigkísérte a jó barát mindig segítő szándéka. Köszönettel adózunk a nemzeti büszkeségünket óvó, azt féltő szeretettel ápoló alelnökünknek. Köszönjük azt is, hogy ismerhettük és igaz barátunknak tekinthettük őt.

Családi kapcsolataiban befelé forduló volt, mégis átsütött lényén Brigitta lánya és Zoltán fia szeretete. A mindig szigorú, katonás tempója lággyá szelídült, ha Kamilla, Dániel és Szotirisz unokái szóba kerültek. Utolsó 22 évét megszépítette Vanna felesége szerető gondoskodása és egészségét féltő óvása.
Minden tőle telhetőt megtett az 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége megmaradása, gyarapodása, az ünnepek méltó megtartása érdekében. Számtalan világszövetségi, különböző szervezeti, miniszteri és kormánykitüntetésnek a birtokosa.
Családja a gyászjelentésben József Attila „Kész a leltár” című verséből idéz. Valóban nincs hiány: a jó és a rossz is ott van a leltár lajstromában. Értékes lényét emlékezetünkben tartjuk. Megőrizzük szellemi örökségét, lelkünkben örökké él és köztünk marad.
A Farkasréti temető anyaföldje körülöleli hamvait. Lelke az Égi Világszövetség jeles tagjai, főtisztjei sorába lépett.
Isten Veled, Kosztka Gyula alelnök úr,
Isten Hozzád, Gyula bátyám!