Nemzetközi együttműködés Felvidékkel

A Lámpás c. folyóiratunk 2015 december II. évf. 3. számában interjút készítettünk Boross Péter miniszterelnök úrral, egyben a Szabadságharcosokért Közalapítvány elnökével, aki az interjú kapcsán rávilágított arra, hogy az 1956-os szabadságharc hagyományait ápoló, emlékét őrző és kegyeletét vigyázó szervezetek jövője a folyamatos elöregedés miatt szinte kilátástalan, ami a jövő nemzedék hazafias nevelését, identitástudatát nagymértékben gátolja.


Barta Pál az RRA Dolný Zemplín, Trebišov elnöke aláírja
az együttműködési megállapodás tervezetét.

Megállapítását továbbgondolva, világszövetségünk egy olyan projektmenedzsment létrehozása mellett döntött, melynek feladatául szabta egy öt évet meghaladó, hosszú távú koncepció kidolgozását. A hosszú távú programterv elkészült. Ennek első eleme az ifjúság mozgósítását hivatott – az alapszabályunkban is meghatározott – célkitűzéseink megvalósításának szolgálatába állítani.

Terveink végrehajtásának egyik első lépcsőjeként, a 2016-ban megalakított és a 2017. évben reaktivizált projektmenedzsmentünk öt évre szóló együttműködési megállapodás megkötését készítette elő a felvidéki Terebesen (Trebišov).

A leendő partner az RRA Dolný Zemplín, Trebišov nonprofit egyesület. Hasonlóan világszövetségünk 2017-ben elkészített hosszú távú koncepciójában megfogalmazott irányelvekhez, mindkét egyesület a kormányzati szervekkel együttműködve segíti az ifjúság- és oktatáspolitikai célkitűzések megvalósítását.

A hosszú távú együttműködés célja a kárpát-medencei ifjúság nemzettudatának erősítése, egymás hagyományainak mélyebb megismerése, ápolása és megbecsülése, a nemzeti hősök kölcsönös tisztelete a két nemzet forradalmi hagyományainak és a forradalmi emlékezetének ápolása.

A közös programokat nemzetközi szinten, együttesen benyújtott pályázatokkal, a társadalmi felelősségvállalás alapján állami és magánvállalatoktól megszerzett eszközökkel, állami támogatással és interregionális uniós pályázati forrásokból kívánjuk megvalósítani.

Budapest, 2018. január 19.

Dr. Sántha Gábor