Szobrot avattak Antall József tiszteletére

A Fiumei úti Nemzeti Sírkertben 2018. december 12-én emlékeztek rokonai, tisztelői és egykori politikustársai a huszonöt éve el hunyt Antall József, magyar kormány miniszterelnökére.

Dr. Boross Péter, aki Antall Józsefet követte a kormányfői poszton, a megemlékezésen azt hangsúlyozta: a rendszerváltás utáni első szabadon választott kormány miniszterelnökeként, Antall József határozott kézzel vezette az országot egy torz korszakból egy igazabb útra. Úgy fogalmazott: Antall József olyan személyiség volt, aki nyomot hagyott a magyar történelemben, "ezért újra és újra kötelességünk feleleveníteni az emlékét" Mint mondta, az egykori miniszterelnök olyan természetű változásokat hozott a magyar közgondolkodásban, amelyeket erkölcsi kötelességünk felmutatni. Ám "sokszor sziklák állták útját azoknak a nemes gondolatoknak", amelyek gyorsabb rendszerváltást tettek volna lehetővé. Boross Péter kitért arra: aki ismerte Antall Józsefet, az csodálta azt a fáradhatatlan munkabírást, amelyhez nemcsak szellem, hanem mérhetetlen tudás és elkötelezettség is szükséges volt. Ez a kisugárzás alkotószellemet teremtett másokban is és Magyarországot a nemzetközi tárgyalások alkalmával a figyelem középpontjába helyezte. Azt hangoztatta: mindezek miatt minden alkalmat meg kell ragadni arra, hogy emlékezzünk Antall Józsefre, átadjuk emlékezetét és példáját a következő generációknak. „Példa van előttünk és azt a példát követnünk is kell” – zárta beszédét Boross Péter.

Antall József mellszobrot – Domonkos Béla alkotását – Antall Klára, Antall József özvegye és Antall Péter, az egykori miniszterelnök fia leplezte le majd a megemlékezés résztvevői koszorút helyeztek el a néhai Miniszterelnök sírjánál. Az eseményen részt vettek az 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége tagjai. A Világszövetség tagságának nevében koszorúval emlékezett Dr. Sántha Gábor elnök és Csigás Zoltán alelnök, hazánk első rendszerváltozás utáni szabadon választott kormányfőjére.

"Az együvé tartozás, a türelem, egymás megbecsülése, a közös értékek elfogadása az, ami bennünket összeköt.” (Antall József Magyarország miniszterelnöke)