„Fogadjátok, őrizzétek a magyar szabadság jelképét!”


A hetényi református templomban díszzászlót adományozott, az 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége a Tarczy Lajos Alapiskola részére.
Az '56-os díszzászló az 1848/49-es magyar forradalom és szabadságharcról való méltó megemlékezéssel egybekötött, vasárnapi istentiszteleten került átadásra.
Nt. Palcsó Attila lelkész igehirdetését követően, Lelkes Ágnes, a „Tarczy“ pedagógusa köszöntötte a megjelenteket: az 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetség elnökét: Csigás Zoltánt, Petrasovits Anna alelnököt, Czakó Ignác kuratóriumelnökét, Kiss Ferenc szövetség tagját,  Szücs Béla Albertet a Világszövetség Komárom- Esztergom vármegye elnökét, Matthiádes Konrád újságírót. Venczel Csabát a Tarczy Lajos nevét viselő, pápai testvériskola igazgatóját, Takács Ottót a Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet igazgatóját, a Szövetség Párt képviseletében Viola Miklós országos elnökségi tagot és Nyitra megyei képviselőt, valamint Becse Norbert Komáromi járási elnököt, Zink Vass Nóra országos és járási titkárát, illetve Magyari Ferenc helyi polgármestert.

Rancsó Andrea az Alapiskola pedagógusa és a Felvidéki Értéktár Bizottság elnöke, a résztvevőket a hetényi és pathi tanulók segítségével, játékos formában kalauzolta végig az 1848/49-es forradalom és szabadságharc eseményein és emlékeztek a 48-as hősökre.
A magyar ifjúság szabadságvágya 1956-ban ismét elemi erővel tört felszínre. Ehhez kapcsolódva Téglás Gergely, az iskola volt diákja az ifjúság szabadságvágyát érzékeltette Demjén Ferenc Szabadság vándorai című dalával.

Az ünnepség megemlékező beszédek megtárásával folytatódott:

- Viola Miklós a Szövetség Párt politikusa hangsúlyozta, hogy az elődeink nem csak 1848/49-ben, hanem az 1956-os történelmi események idején is helyt álltak, s e két példa értékű magatartás párhuzamba hozható egymással, „a magyar ifjúság szabadságvágya ugyanis 1956-ban ismét elemi erővel tört felszínre...“.

- Csigás Zoltán a Világszövetség elnöke " idézte a 1848-as pesti forradalom híres 12 pontjából, illetve a Magyarország Alaptörvényének záró gondolatát

" Legyen béke, szabadság és egyetértés" Továbbiakban folytatta, március 15.-e, október 23-a a magyar szabadság emléknapjai, a magyar nép a szabadság népe. Mi magunk csináltuk a forradalmainkat, nem pedig mások akaratából vagy nagyhatalmak jóvoltából jött létre...."

- Csintalan Margitka, aki a gimnázium elvégzése után 30 évig tanított a hetényi alapiskolában elmesélte a komáromi gimnázium 1956-ban végzős évfolyamának történetét.

- Czibor Angelika Alapiskola igazgatója a díszzászló átvétele kor. "  Megtisztelő számunkra, hogy a Felvidéken harmadik oktatási intézményként vehettük át ezt a jelképet. Rápillantva mindig eszünkbe fog jutni a magyar ifjúság szabadságvágya, a szabadságért folytatott harc és az áldozatvállalás fontossága, erősít majd bennünket magyarságunk megtartásában, szülőföldünkhöz és a nemzethez való hűségünkben, és reményt ad felvidéki magyar létünk mindennapos küzdelmeiben... hetényi ifjúság, rendszeresen visszajárt az iskolai rendezvényeinkre, sőt, az értékgyűjtő tevékenységből is részt vállalnak. Csintalan Margitka története még értékesebbé teszi számunkra a ma kapott díszzászló. Bizonyítja, hogy a Felvidéken még az ilyen kis faluban is vannak az 56-os forradalomnak hősei, akár áldozatai is, itt a szomszédságunkban is van olyan hely, ami az 56-os forradalom során tanúsított helytállás helyszíne volt. Az idő haladtával azonban egyre kevesebb szemtanú tud az eseményekről beszélni.”

- A pápai Tarczy Lajos Általános Iskola igazgatója, Venczel Csaba szalagot tűzött a díszzászlóra Wass Albert testvéri szeretetről szóló gondolatával.

Az ünnepi istentisztelet Nt. Palcsó Attila lelkész áldásával és a magyar himnusz eléneklésével fejeződött be.

Jelenlevők a Széchenyi-emlékparkban található Millenniumi kopjafánál elhelyezték az emlékezés koszorúit.

A hetényi református gyülekezet és az Alapiskola pedagógusai szerette vendéglátásra hívta meg az ünnepség résztvevőit.

Bucsuzás nehéz volt. A szertett, ahogyan fogadtak minket, a figyelem mely felénk irányult egész nap. A felemelő ünnepi istentisztelet, a hetinyi diákok lékeket melengető, hazafias érzéseket kiváltó ünnepi műsora és az igazgatónő szavai hazafelé is elkísértek minket: "erősít majd bennünket magyarságunk megtartásában, szülőföldünkhöz és a nemzethez való hűségünkben" 

Köszönetünket fejezzük ki Szücs Béla Albert Petőfi díjas újságírónak a Komárom- Esztergom Vármegye előkének, a hetényi ünnepségen készített fényképekért és a hozzájárulását, hogy a honalunkon közétehettük.

Az ünnepségről készült fotók az alábbi linkre kattintva tekinthetők meg:
https://www.1956mszvsz.hu/diszzaszlo-atadas-hetenyben-2023-marcius-12