„Magunkban kell bízni!” - Megemlékező '56-os ünnepség a Corvin közben

Már az érkezőket szokatlan kép fogadta a Corvin közben 2015. október 22-én délelőtt: a Corvin Filmpalota bejárata előtt, a téren, Világszövetségünk felállíttatott egy tarackot, aminek csövét a Nagykörút felé fordították. Nem lehetett elmenni mellette anélkül, hogy egy percre meg ne torpanjanak az arra járók. S egy pillanatra át ne érezzék, mi történt itt 1956-ban.

            Ám azután már a bejárat felé tekintettek, mert tárogató muzsika hallatszott: Kovács Sándor a lépcsőn állva szólaltatta meg a már Hungarikummá lett hangszert.

            Bent, a Filmpalota zsúfolásig megtelt Latabár-termében, dr. Sántha Gábor, az 1956-os Magyar Szabadságharcosok világszövetsége elnöke üvözölte a megjelenteket: dr. Rétvári Bence parlamenti államtitkárt; Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettest képviselő Csallóközi Zoltán miniszterelnök-helyettesi főtanácsost; exellenciás Mihajlo Junger urat, Ukrajna Magyarországi Nagykövetségének ideiglenes ügyvivőjét; dr. Lomnici Zoltán főbírót, az Emberi Méltóság Tanácsának elnökét, az 1956-os MSZVSZ tiszteletbeli elnökét; Csuka Tamás nyugalmazott tábori püspököt, dandártábornokot; továbbá társszervezeteink képviselőit, rendezvényünket megtisztelő tábornok urakat és intézményvezetőket. Kérte a jelenlévőket, hogy felállva köszöntsék az ’56-os zászlót, amellyel vitéz Petrőcz Tibor, az 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége Pest Megyei Régióvezetője vonult be.

            Ezt követően dr. Lomnici Zoltán mondott köszöntőt. Hangsúlyozva, hogy e napon azokról emlékezünk meg, akik szerte az országban, határon túl, Budapesten, e főleg a Corvin közben harcoltak hazánk szabadságáért: „Akik a világtörténelem legszebb lapjait írták, s sokan  a legdrágábbat, az életüket adományozták a hazának.”

Szólott az emlékezés kultúrájáról:

- Azok a szerencsés országok, akik a világ vezető hatalmai, a hőseikre, hősi halottaikra, nemzeti hőseikre szeretettel gondolnak és évről-évre megemlékeznek. (…) Csallóközi Zoltán kabinetfőnök úrra tekintek, akinek nagy szerepe volt abban, hogy hagyományőrző szervezetek kérésére továbbíthattam egy levelet Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes úrhoz. S ebben kértem, hogy a Rákóczi-szabadságharcnak legyen emléknapja. Hiszen a három szabadságharc közül ez volt a leghosszabb, 1703-tól 17011-ig tartott. A kezdeményezést a parlament ellenszavazat nélkül, két tartózkodás mellett elfogadta – mondotta többek között dr. Lomnici Zoltán.

Andrássy Frigyes, a Magyar Állami Operaház címzetes magánénekese 1956 tiszteletére Sír a téli éjszaka címmel írt drámai daljátékot, Szabó László Dezső költő verseinek megzenésítésével. Az ünneplő közönség ebből a nyitányt hallgathatta meg; majd pedig Takács Bence előadóművésztől Tóth Bálint: Magyar litánia című költeményét. Abból az antológiából, amelyet a Világszövetség adott ki a múlt esztendőben, Októberi Tűzvirág ’56 címmel.

Megőrizni az identitásunkat

Ünnepi beszédben dr. Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériuma parlamenti államtitkára felidézte az akkori ifjak-lányok alakját, mindazokét, akik 59 évvel ezelőtt mertek kiállni, harcolni; s akik 1956. október 23-át a magyar szabadság napjává tették. Utalt arra a hazugságra, hogy itt a munkásoké és a parasztoké volt a hatalom. „S mégis, ha megnézzük, kikkel töltötték meg a börtönöket, láthatjuk, hogy javarészt dolgozókkal” – mondotta. A későbbiekben szólt arról, hogy

- Akkor vagyunk méltók az 56-os hősök emlékéhez, ha mindig érvényesítjük a magyar nemzeti érdeket, nemzeti érdek pedig csak akkor lehet, ha hiszünk a nemzeti identitásban. A nemzet közössége, a nemzeti identitás védelmében ezrek voltak hajlandók az életüket is áldozni 59 évvel ezelőtt. Ez az identitás és a szabadságunk tehát méltó arra, hogy mi is fontosnak tartsuk. Ugyanúgy fontosnak kell tartanunk most az indentitásunk megőrzését is.  
"Minden nemzetnek őriznie kell az identitását, mert olyan még nem volt a történelemben, hogy valakinek az identitása az identitás-nélküliség lett volna". (…)
Külön szólt arról, hogy az 1956-os forradalom idején illúzió volt az, majd külföldről kap segítséget Magyarország. Azonban akárcsak a Rákóczi-szabadságharc vagy az 1848-49-es szabadságharc idején, ezúttal is hiába várták a forradalmárok a külföldi segítséget.
"Mi, magyarok csak magunk tudjuk alakítani a történelmünket, nekünk, magyaroknak magunkban kell bízni" – fogalmazott dr. Rétvári Bence államtitkár. Ismételten felhívta a figyelmet arra, hogy "ha mi magunk nem állunk ki a sorsunkért, ha mi nem képviseljük a saját érdekeinket, más ezt a világban nem teszi meg helyettünk. Nem tette meg a múltban, így azt hiszem, a jövőben sem számíthatunk erre".

Leszögezte, hogy egy nemzet sorsát nem azok az időszakok határozzák meg, amikor sodródik a történelemmel, hanem amikor "az ország maga a történelem". Az 1956-os forradalom két hetében Magyarország volt a történelem, "a pesti srácok alakították a világ történelmét".

Erkölcsi példaként állította azt az ismert tényt, hogy ebben a forradalomban senki nem akarta elvenni mások tulajdonát. Sőt, a betört kirakat ablakából senki nem vitt el semmit. Azokból a dobozokból, amelyekben az özvegyeknek és az árváknak gyűjtöttek senki nem vette ki a pénzt, csak tettek azokba! A sokévnyi elnyomás után végre meg lehetett bízni a másikban. Ez az erkölcsiség az, ami kiemeli ezt a két hetet más a forradalmak sorából.

- A Corvin köz - ahol a pesti srác szobra is áll - folytatta -, az a hely, ahol a legnagyobb

áldozatot hozták a magyar szabadságért. Akik pedig a legnagyobb áldozatot hozzák, és az életüket adják a magyar szabadságért, azok a haláluk után méltán tarthatnak igényt a nemzet kegyeletére mindaddig, míg a nemzet fennáll – fejezte be ünnepi beszédét dr. Rétvári Bence államtitkár.

            Az 1956-os MSVSZ egyik fő célkitűzése, hogy megőrizze és továbbadja 1956 dicső eszméjét, hogy örök-fénylő és követendő példa legyen a magyar ifjúság számára. Ezért is köszöntöttük örömmel Bokor Vincét, a pestszentlőrinci Darus Utcai Két Tannyelvű Általános Iskola IV. osztályos tanulóját, aki Majthényi Flóra: Mi a haza című versét adta elő.

Majd ismét zene következett: a Sír a téli éjszaka című drámai daljátékból A hős barátom című áriát Andrássy Frigyes énekelte el; a Tűz az éjben című áriát Cecilia Lloyd operaénekestől hallhattuk. Zongorán közreműködött Andrássy Krisztina, a Magyar Állami Operaház korrepetitora.

Kitüntetéseket adtak át
 

A megemlékezésen az 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége nevében dr. Lomnici Zoltán tiszteletbeli elnök és Csuka Tamás nyugalmazott református tábori püspök, dandártábornok elismeréseket adott át:

 

1956-OS HŰSÉG A HAZÁHOZ ÉRDEMKERESZTET
 

ANDRÁSSY KRISZTINA művésznőnek, a Magyar Állami Operaház korrepetitorának és magánénekesének,

BAKOS PÉTERNÉ úrasszonynak, a XVIII. kerület Darus Utcai Magyar-Német Két Tannyelvű Általános Iskola igazgató asszonyának,

BÁTKI FAZEKAS ZOLTÁN művész úrnak, a Magyar Állami Operaház operaénekesének,

KISGYÖRGY JÓZSEFNÉ úrasszonynak, az 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége Mátészalkai Régió vezetőjének,

VÁGÓ GÁBOR úrnak, a Budapest Film Zrt. üzemeltetési igazgatójának,

VÁRNAI LÁSZLÓ nyugállományú honvéd százados úrnak,

vitéz BÁNYAI JENŐNÉ úrasszonynak, az 1956-os Vitézi Lovagrend tagjának,

vitéz SALAMON CSILLA őrnagy asszonynak, a Székely Katasztrófa és Polgári Védelem, illetve és az 1956-os Vitézi Lovagrend tagjának,

vitéz TENGERDI MAGYAR FERENC úrnak, a vitéz Mikecz Kálmán Honvéd és Huszár Hagyományőrző Egyesület Bandérium vitézének,

 

1956-OS HŰSÉG A HAZÁHOZ LOVAGKERESZTET
 

DUBNITZKI ZSOLT zászlós úrnak, a Magyar Honvédség Vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség zászlósának,

HÁMORI VILMOS úrnak,

SZENTIVÁNYI GYÖRGY iparművész úrnak, az 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége Dél-pesti Régió vezetőjének.

 

1956-OS HŰSÉG A HAZÁHOZ ÉRDEMREND NAGYKERESZTET
 

ÁDÁM BARNABÁS honvéd ezredes úrnak, a Magyar Honvédség vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár 32. Nemzeti Honvéd Díszegység és a Honvéd Koronaőrség parancsnokának,

ANDRÁSSY FRIGYES művész úrnak, a Magyar Állami Operaház címzetes magánénekesének,

BERKES BÁLINT úrnak, a Nemzeti Örökség Intézet korábbi kabinetfőnökének,

DR. KONRAD SUTARSKI úrnak, a Magyarországi Lengyelség Múzeuma és Levéltára igazgatójának,

PROF. DR. HABIL. CAUSA MOCSAI LAJOS úrnak, a Testnevelési Egyetem rektorának,

SCHRÖTTER TIBOR úrnak, az 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége alelnökének,

SZARVAS ATTILA úrnak, a XVIII. Kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Polgármesteri Hivatal alpolgármesterének,

SZUNAI MIKLÓS úrnak, az Emberi Méltóság Tanácsa főtitkárának,

TERÉNYI FERENC úrnak, az 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége Kanadai Régió vezetőjének,

vitéz KISS LÁSZLÓ úrnak, a vitéz Mikecz Kálmán Honvéd és Huszár Hagyományőrző Egyesület Bandérium kapitányának,

vitéz PETRŐCZ TIBOR úrnak, az 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége Pest Megyei Régióvezetőjének.

Emléklapot kap – BOKOR VINCE 4. osztályos tanuló

 

Emléktábla avatás

 

Az ünnepség második részében a Corvin filmpalota emlékfalán elhelyezett emléktáblát dr. Lomnici Zoltán és Csallóközi Zoltán leplezte le. A tábla három forradalmár: Dilinkó Gábor (Bizsu), Pongrátz Ödön (Papa) és Szlama Árpád, 15 év börtönre ítélt tüzér hadnagy nevét örökíti meg. Az emléktáblát Csuka Tamás nyugalmazott református tábori püspök áldotta meg.

Az emléktáblánál koszorút helyezett el:

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes nevében, Csallóközi Zoltán miniszterelnök-helyettesi főtanácsos,

Józsefváros Polgármesteri Hivatala nevében Sántha Péterné alpolgármester,

a Pestszentimre Önkormányzata nevében  Galgóczy Zoltán és Szarvas Attila alpolgármesterek

a Nagy Imre Alapítvány és Nagy Imre Társaság képviseletében Balahó Zoltán elnök és Csizmadia Gyöngyi,

a Recski Szövetség nevében Somssich Tamás, az Ifjúsági Tagozat megbízott elnöke,

a Független Kisgazdapárt nevében Hegedűs Péter elnök, Vörös Jolán és Molnár László elnökségi tagok,

a Székely Katasztrófa Védelem és Elhárítás nevében v. lov.Kolcsár Géza és v.lov. Kiss Ferenc,

a Szabadságharcos Veterán Szövetség New York-i Szervezete nevében Kóka Mihály,

az 1956-os MSZVSZ Kegyeleti Alapítványa nevében Balázs István elnök,

az 1956-os Magyar Nemzetőrség nevében vitéz Dömötör Zoltán vezérezredes, parancsnok,

a Magyar Politikai foglyok Szövetsége nevében Szathmáry László alelnök,

az 1956-os MSZVSZ Pápai Régió nevében Tihanyi Józsefné,

az 1956-os MSZVSZ Ács és Környéke Régió nevében Petrasovits Anna régióvezető és Szűcs Béla Albert régióvezető-helyettes.

az 1956-os MSZVSZ nevében Balázs István elnökségi tag, Csigás Zoltán alelnök, Szlama Árpád özvegye és Pongrátz András.

Ezután a jelenlévők elénekelték a Szózatot, majd pedig dr. Sántha Gábor elnök elmondta, hogy az ünnepség rangját emelte a Magyar Honvédség vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár 32. Nemzeti Honvéd Díszegysége, a tököli vitéz Mikecz Kálmán Honvéd-Huszár Hagyományőrző Egyesület Huszárbandériuma, valamint a Hadtörténeti Intézet és Múzeum kort idéző fegyverei.

Az ünnepség a Magyar takarodó hangjaival ért véget.


Képek a megemlékezésről:
(a felvételeket Frigyesy Ágnes,
Szalézi Szent Ferenc-díjas újságíró készítette ©)