Corvin köz 2020. október 22.

Emlékezés a Szabadságharc hőseire!

Az idei esztendőben, a világjárvány miatt az 1956-os forradalom és szabadságharc 64.évfordulojáról a megemlékezésünk nem a hagyományainknak megfelelően került megrendezésre a Corvin közben. A 2020.október 22-én a pandémia szabályának figyelembe vételével, a  Corvin közben csak az elnökség tagjai helyeztek el koszorút, illetve virágokat az emléktábláknál Világszövetségünk tagságának nevében.

Koszorúzást megelőzően, Dr. Lomnici Zoltán Világszövetségünk tiszteletbeli elnöke az Emberi Méltóság Tanácsa elnöke  köszöntötte a megjelent elnökség tagjait.
Beszédében emlékeztetett  azokra az eseményekre, amelyek e dátum mögött történelmünk részévé váltak. 1956. október 23. az elmúlt század olyan eseménysorozata, mely egyszerre tanúskodik helytállásról, félelmet nem ismerő mártírokról, hősökről az elnyomó diktatúrával szemben.

Emlékeztünk egy néma perccel azokra, akik változást akartak, jobb életet a jövő nemzedéknek. Emlékeztünk rájuk egy néma főhajtással, rájuk, akik a sztálini diktatúra, a szovjet elnyomás ellen hangot mertek emelni és egyszerre lettek mindennapi emberekből, gyerekekből, diákokból, fiatalokból, idősekből történelmünk hősei, mártírjai.

A rendszerváltozás utáni első szabad Országgyűlés első ülésnapján, 1990. május 2-án az elsőként elfogadott törvény megörökítette az 1956. évi forradalom és szabadságharc emlékét, annak kezdetét, október 23-át pedig nemzeti ünneppé nyilvánította.

Örkény István: Fohász Budapestért

Ki itt születtem mégis ócsároltalak, ki szerettelek és mégsem ismertelek, bocsáss meg tévelygő fiadnak, dicső városom, Budapest!
Hogy is hihettem rólad, szülővárosomról, hogy olyan vagy mint a többi, egy város a városok között. Jártam köveiden és elhittem, hogy a kövezet közlekedésre való. Ültem a villamoson és azt hittem, hogy a villamos utazásra szolgál. Számos házadban megfordultam, és azt hittem, hogy e falak közt élni, enni, inni, lakni lehet csak. Nem tudtam, hogy ezek a falak lőrések, e villamosokból barikádokat lehet rakni, s ezeken az utcákon rohamra indulni, harcolni és győzni lehet!
A kerek világon minden térképen és glóbuszon, ma átírják nevedet, Budapest. Ez a szó már nem egy várost jelöl. Budapest ma annyit tesz, hogy hősiesség. Budapest, minden nyelvén a világnak azt jelenti; hűség, önfeláldozás, nemzeti becsület.