Elnöki köszöntő

Kedves Látogató!

Köszöntöm Önt az 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége honlapján.

Elnökségünk és tagságunk nevében köszönjük érdeklődését Világszövetségünk iránt. Bizakodunk abban, hogy honlapunk elnyeri a kedves Olvasók és Bajtársak tetszését. Reméljük, egyre többen kinyitják „ablakainkat” s nem csak betekintenek rajta, hanem részt is vesznek azok megtöltésében értékes tartalommal. Nem csupán honi eseménykeről szeretnénk beszámolni, hanem a határokon, tengereken túlra szakadt bajtársaink, szervezeteink életéről is.

Világszövetségünk címerén a Kossuth címerpajzs tetején az 1956-os dátum olvasható, oldalról a babér és tölgyfaág öleli, amely az összefogást jelentő kézfogásból indul, ez alatt a szalagon a felirat  EMLÉKEZZ – EMLÉKEZTESS.

Bizony emlékezni és emlékeztetni kell, mert egyre kevesebben vagyunk, akiknek személyes emléke és kapcsolata van Rákosiék rémuralmával és a világot ámulatba ejtő, a kommunista birodalmat megrengető 1956-os forradalmunkkal és szabadságharcunkkal. A hajdani pesti srácok és lányok - a forradalom legendás hősei – már vagy meghaltak, vagy ősz öreg emberekké nemesedtek.

Tennünk kell azért, hogy az 1956-os forradalom és szabadságharc örök és fénylő példa maradjon a magyar és világtörténelemben. Nem engedhetjük, hogy a magyar nép hősi helytállásának fénye halványúljon. Be kell, hogy épüljön az utánunk következő nemzedékek mindennapjaiba. Bibó Istvánt idézve: … a magyar népnek az a feladata, feledéssel, elszürküléssel szemben tisztán őrizze meg a maga forradalmának zászlaját.

Folyamatosan szeretnénk bemutatni a különböző helyeken található 1956-os emlékművek, emléktáblák fényképeit, s röviden szólni azokról a jeles személyiségekről, vagy eseményekről, akik, s amelyek ezekhez kapcsolódnak.

Megemlékezünk elhunyt bajtársainkról, bemutatunk olyan harcostársakat, akiknek sorsa külünleges, tanulságos, s emberi-, erkölcsi-, lelki- értékeket hordoznak.

Fórumot nyitunk gondolataik, véleményük közzétételéhez, s helyet adunk visszaemlékezéseiknek.

Kiemelt tekintetet fordítunk Világszövetségünk megalapításának 25. évfordulójára, az elmúlt negyedszázad eseményeire. Megkülönböztetett figyelemmel készülünk az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc 60. évfordulójára.

Megjelenésünkkel a világhálón - többek között - célunk az is, hogy jővönk letéteményesének, az ifjúságnak hiteles képet adjunk kivételes erkölcsi tisztaságú mártírjainkról, hőseinkről, egy büszke nemzet helytállásáról, s világméretű jelentőségű forradalmáról, szabadságharcáról.

Hazafias érzéssel, nemzeti elkötelezettséggel és büszke magyarságtudattal ajánljuk figyelmükbe honlapunkat, s kérjük, vegyenek részt szerkesztésében, mert céljainkat csak együttesen tudjuk elérni.

Budapest, 2015. május 15.

          Tisztelettel:

                                                                                                                           Dr. Sántha Gábor
                                                                                                                                     elnök