Dr. Petrasovits Anna - Napról-napra emelkedik a tét a választások előtt

Az elmúlt hónapok lengyelországi eseményeit nagyon komolyan kell vennünk. Nem egyszerűen arról van szó, hogy Tusk-ék legyőzték a Jog és Igazságosság pártját, hanem a hatalomátvételkor alkalmazott vérfagyasztó módszereikről. Miniszterek látványos letartóztatása, televízió csatorna adásának megszüntetése, és hasonlók. A már a Kaczyńskiék alatt is látványosan amerikanizálódó Lengyelország a globalista eről legalázatosabb szolgáló leány lesz az Európai Unióban – egy ideig legalább is. Elszoktunk Európában az ilyesfajta politikai erőszaktevéstől. Ilyen a liberál-fasizmus?

Azt gondoltuk, ilyesmi errefelé nem történhet meg.

De megint megtörtént. Nemcsak tőlünk keletre, hanem mostanra már északra is. Ideje hát bekapcsolni a vészvillogókat.

Láthatjuk, hogy a globális nyugat szinte mindig ugyanazokkal a módszerekkel készíti elő és hajtja végre az egyes szuverén nemzetállamok megtámadását és felszámolását. A negatív folyamatok feltartóztatására és megelőzésére fel lehet készülni.

Magyarország fel is készül.

Korunk alapvető törésvonala ma a világuralmi pozíciói elvesztésétől rettegő globális nyugat és az emberiség kétharmadát kitevő globális dél között húzódik. Az Európai Unió, az angolszász dominanciájú nyugat – mára teljességgel alávetett – régiója. Közép-Kelet-Európa pedig hiába tagolódik be lépésenként a globális nyugat mai intézményrendszereibe, alárendelt szerepe szerint a globális dél nehézségeivel birkózik.

Azonban megerősödtek Európa-szerte az uniós bürokrácia elleni hangok. Hiszen nyilvánvalóvá vált a széles választói rétegek előtt, hogy a tisztségviselők az egyes tagállamok nemzeti érdekeit mind kevésbé veszik figyelembe, és hogy az Unió egészének kárára meghozott valamennyi stratégiai döntés az Amerikai Egyesült Államokban – vagy az általa befolyásolt intézményekben történik. 

Az Európai Egyesült Államok létrejötte valóban nagy könnyebbség lenne a globális világrendszert amúgy is évtizedek óta irányító globalisták kezében. A világot behálózó transznacionális- és banktőke igénye a nemzetállamok és államhatárok felszámolása, az így létrejövő Európai Egyesült Államok biztosítaná más népek erőforrásaihoz való akadálytalan hozzáférést; a technológiai-, fogyasztási-, tömeglélektani egységesítést. A folyamatos terület és forrásbevonás a globális termelő- és pénztőke lételeme. Amihez a katonai erőszakot és állami terrorizmust is felhasználja. Sajnos, az uniós döntéshozó bürokraták a háttérből irányító globalisták, az ő politikai „kijáró” embereik és gazdasági lobbistáik eszközeivé váltak.

A választóknak kezd elege lenni ebből.

Hogy gondolkodnak ezzel szemben az antiglobalisták – vagy másképpen szuverenisták? A dolog lényege a külső veszélyeztetés, és ennek kollektív érzékelése, a veszély-, illetve félelemérzés kialakulása, végül a védekezés szükségességének megfogalmazódása a kollektív tudatban. Mindez rendkívül kifinomult és gyorsan terjedő folyamat, és a súlyos történelmi tapasztalatokkal rendelkező népeknél különösen erős formában van jelen. A meg nem értése, a kigúnyolása – nem beszélve a lekezelésről és provokálásról-bonyolult, sokszor a kívülálló számára nem is érthető láncreakciókat indít be, melyek a kezdetben nem is érintett társadalmi rétegekre is hullámszerűen tovaterjednek.

 Úgy gondolják, hogy meg kell védeni az Uniónak, mint a tagállamok szövetségének a szuverenitását – legfőképpen az Egyesült Államoktól –, meg kell védeni a nemzetállami szuverenitást az Unión belül. Szuverenitáspártiak a jobb és a baloldal soraiban egyaránt léteznek!

A jogtudományi pontosságot mellőzve, a szuverenista pártok azt hangsúlyozzák, hogy a nemzet szükséges, létező közösség; meg kell védeni, például az illegális migrációtól, hogy saját maga határozza meg az ország jogrendjét, politikai berendezkedését, társadalmi szokásait, nyelvét, vallási hagyományait, kultúráját, kommunikációs és médiastratégiáját. Az erős államhatalom nem engedi, hogy a területén akarata ellenére más ország állomásoztasson katonai bázisokat, vagy, hogy más, külső erők nyomására a nemzet fiait más hatalom, más érdekek szolgálatában az értelmetlen halálba küldje.   

Éppen ezért rendkívül fontos, hogy a 2024-es választások után hogyan változik meg az Európa Parlament összetétele. Néhány országban pozitív belpolitikai elmozdulások vannak, aminek eredménye lehet, hogy több szuverenista képviselő kerülhet az Európa Parlamentbe. Várhatóan Írország, Németország, Portugália, Franciaország, Hollandia, Szlovákia, Ausztria, és természetesen Magyarország több szuverenista képviselőt küld.

Szerencsés esetben a 2024-es választásokon megerősödnek az Európa és az európai nemzetek érdekeit szolgáló politikai erők, nyitva ezzel a kedvező hatalmi, politikai-, intézményi változásoknak.

Erre nagyon nagy szükség is van, mert a globalista erők rohamléptekben haladnak céljuk felé, s ha nem akadályozzuk meg, az EU tényleg nem lesz más, mint a nemzetközi nagyvállalatok és az amerikai katonai ipari komplexum európai ügyintézője.

Megálljt kell parancsolni! A 24. órában vagyunk! Az Európai Parlament nem lehet tovább a bürokraták szavazógépe!

Megbízóik parancsa szerint az eurobürokraták – a behelyettesítési elmélet alapján, az Európába irányított migrációval fel akarják gyorsítani a lakosságcserét; a genderideológia és a mesterséges intelligencia felhasználásával alapjaiban fel akarják borítani az emberi faj biológiai rendezettségét; a gyűlöletkultúra intézményesítésével pedig elnéptelenített területekhez, új erőforrásokhoz és gigantikus extraprofithoz akarnak jutni. Geopolitikai céljaik még a laikusok számára is feltűnőek.

Az eurázsiai gazdasági tér létrejötténekmegakadályozása érdekében elsőrendű céljuk Európa és Oroszország között minden kapcsolat megszüntetése. Ehhez állami terrorizmust is igénybe vettek. Egyik ilyen, az Északi Áramlat felrobbantása, ami kétség nélkül emberiség elleni bűntett.

És Európa hallgat!

Az európai parlamenti képviselők többsége is hallgat! A minden országból és minden pártcsaládból lényegre törő, bátor felszólalók tiszteletet érdemelnek. Látunk-hallunk ilyen felszólalásokat. De a teremben ülők cinikusan vigyorognak, vagy kifejezéstelen arccal hallgatnak.

 A szavazógép megpecsételi Európa és Oroszország egyidejű térdre kényszerítését, a keleti szlávság biológiai ritkítását, államiságuk gyengítését, a mérhetetlen mennyiségű prédává vált erőforrás szabad rablását, a proxyháborút, a russzofóbiát, a gyűlölet, a bosszú, az árulás és a halál kultúráját.

A láthatatlan globalisták valódi célja a háborús hisztériakeltés és a jól jövedelmező fegyverkezés felpörgetése. Az Európai Unió ma ebben egyszerre áldozat és bűntárs, mert a képviselők túlnyomó többsége – kereszténydemokraták, neokonzervatívok, szociáldemokraták, konzervatívok, liberálisok – mind globalista kottából játszanak!

Magyarországon van választék nemzeti, békepárti, gender és migráció ellenes pártokból, s az ügyet csak erősítené, ha ők képviselhetnék az Európa Parlamentben a magyar választók különféle rétegeit, felvillantva ezzel a magyar demokrácia életképességét és sokszínűségét. Bármily meglepő első olvasatban, programjaik és következetes megszólalásaik alapján a magyar szuverenista pártok csoportjába tartozik egy nemzeti radikális-, a baloldalon pedig a magát marxistának valló párt is.

Június 9-én kinyilváníthatjuk véleményünket. Lehetőség nyílik arra is, hogy eldöntsük, kik vezessék a magyarországi településeket, lakóhelyünket. Sokáig nem vettük kellően komolyan az önkormányzati választások tétjét. Ma is mondják, hogy a helyi ügyekben nincs jelentősége, hogy milyen párt színeiben ül be egy-egy megválasztott képviselő. Akár helyénvaló gondolat is lehetne ez – és valóban dicséretes, ha működik.

Ám sok esetben bizonyult már ez a globalista erők hatalom felé vezető útjának. Az

információhoz jutás, források megcsapolása tekintetében sem utolsó dolog egy-egy gazdagabb önkormányzat bevétele, másrészt a rekrutációhoz, a szavazói bázis növeléséhez is fontos. Volt már egy-két meglepetésünk a harminc év alatt.

De nem mindegy, kik és milyen céllal ülnek településeink önkormányzataiban, az is igaz viszont, hogy bármelyik pártról is legyen szó, a dolog erősen személyfüggő.

Az EP és az önkormányzati választások előtt alaposan tájékozódjunk, alternatív forrásokat is figyelembe véve. Mindkét esetben nagy tehát a tét, ne legyünk könnyelműek.

Tegyük fel magunknak a kérdést, hogy mi fontos az életünkben. Ugyanis, ha nem vigyázunk, mindent elveszíthetünk. Az Európa Parlamentet és a többi intézményt a kontinens népeinek vissza kell venniük.

Nem a háborúra! Nem a globalizációra! Nem az illegális migrációra! Nem a genderre!
Igen a békére! Igen a nemzeti szuverenitásra! Igen az illegális migráció megakadályozására!

Dr. Petrasovits Anna
alelnök