Emlékezzünk a 2. magyar hadseregre

1943. január 12-én, százévente egyszer történik meg, hogy a Don kanyarban mínusz 30-35 fokos hideg legyen. Ezen a napon a 2. magyar hadsereg harcvonalának északi részén, az urivi hídfőből kiindulva a Vörös Hadsereg erős harckocsi támogatással támadást indított, majd áttörte a magyar vonalat, és 8-12 kilométer mélyen hatolt előre. Január 14-én délen, a scsucsjei hídfőben, 50 kilométer szélességben törte át a védelmet. Az első vonal szembeszállt az oroszokkal azért, hogy a mögöttük lévő második-harmadik vonal visszavonulhasson, tehát feláldozták magukat. A Don-kanyarban történtek üzenete mégsem a vereség. Az esemény a magyar bajtársiasság, a hősiesen harcoló honvédek kiemelkedő példája.

A Don-kanyari tragédiát követően szinte minden magyar családban gyászoltak valakit. A fogságba esettek számáról a mai napig nincs pontos adat. Zúgjanak ő értük is a harangok, az elesett hős katonák áldott emléke legyen velünk! Emelt fővel emlékezzünk a keleti hadszíntéren megölt, megsebesült vagy fogságra ítélt magyar katonákra, akik a Haza védelme mellett a kommunista eszme ellen is harcoltak.

A doni széllel…

A téli éjbe száz csillag ragyog,
De ezek nem azok a csillagok,
A fényük búsan ég az éjszakában,
Én egykor más csillagok alatt álltam.
.A sóhaj száll, s a szél vele sóhajt,
Egy mindig fájó régi, régi dalt.
Az emlék zörget szívem ajtaján,
A doni széllel sír az én Anyám.
Az álom gyakran játszik itt velem,
És merengek a hazug fényeken,
Hogy mikor nézhetek a két szemedbe
Ezen sóvárgok mindig éjjelente.
A sóhaj száll, s a szél vele sóhajt,
Egy mindig fájó régi, régi dalt,
Arcomba vág a hideg doni szél,
És együtt sírunk, Isten tudja, miért?

Füleki József,
zászlós, II. magyar hadsereg, 1942

A Honvédelmi Minisztérium a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum és a Honvéd Hagyományőrző Egyesület meghívására: a Magyar Királyi 2. Honvéd Hadsereg Don menti csatái hőseire  emlékezve - az 1943. évi „doni áttörés” 76. évfordulójára - 2019. január 11-én a Mátyás templomban katonai tiszteletadással bemutatott megemlékező Szentmisén Világszövetségünk elnöksége részt vett. A Szentmisét bemutatta: Bíró László katolikus tábori püspök.

A központi megemlékezésen - a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum Díszudvarán – emlékbeszédet mondott: Szabó István  Honvédelmi államtitkár.