Magyar Hősök Emlékünnepe


Tisztelt Bajtársak!

Magyarország szabadságáért, függetlenségéért és fennmaradásáért küzdött hazafiak emlékünnepe. Ezer évnél hosszabb történelmünk folytonos háborúk sora a szélrózsa minden irányában. Ezek során milliónyi magyar katona áldozta életét a harcmezőkön népünk megmaradásáért.
A Magyar Hősök Emlékünnepe, szüleink és nagyszüleink küzdelmei, fáradozásai előtti tisztelgés is, aminek az ad igazán értelmet, ha lesznek olyan nemzedékek, amelyek méltó módon, békés körülmények között folytatják és teljesítik majd be az elődök örökségét.
A Magyar Hősök Emlékünnepét május utolsó vasárnapján tartják.      
Az ünnepen katonai tiszteletadással egybekötött koszorúzási megemlékezést tartanak az ország minden városaiban, községeiben a budapesti rákoskeresztúri Új köztemetőben a magyar katonahősök emlékművénél, valamint a Hősök terén, a hősök emlékkövénél.
Az elesett magyar hősök emlékezetét először az első világháború idején, 1917-ben iktatták törvénybe, Abele Ferenc vezérkari őrnagy kezdeményezésére. Abban az időben állt fel a Hősök Emlékét Megörökítő Országos Bizottság, melynek feladata a települések emlékmű-állítási programjának lebonyolítása volt. Az egyik legismertebb alkotás az összes elesett első világháborús katonára emlékeztető  hősök emlékköve melyet 1929-ben avattak fel a budapesti Hősök terén a Millenniumi emlékmű előtt.
A Hősök emlékünnepét az 1924. évi XIV. törvénycikk rögzítette, mely kimondta, hogy „minden esztendő május hónapjának utolsó vasárnapját (...) a magyar nemzet mindenkor a hősi halottak emlékének szenteli”. Ennek ellenére az ünnepet 1945-től, a kommunista időszakban nem tartották meg.
A rendszerváltás után újra lehetett ünnepelni az elesett magyar katonákat, majd a 2001-ben elfogadott LXIII. törvény a korábbi ünnep körét hivatalosan is kibővítette mindenkire, „akik a vérüket ontották, életüket kockáztatták vagy áldozták Magyarországért.”

forrás: a Wikipédia

A Miniszteri Kabinetiroda Nemzetközi Kommunikációért és Kapcsolatokért felelős Államtitkárság felkérésére az 1956-os Világszövetség kegyeleti koszorúját Csigás Zoltán elnök helyezte el a Hősök terén, a hősök emlékkövénél 2022.május 29-én.